โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
15/11/2018

HRMS Windows V 2.0
Updated 31/08/2559
 
Skip Navigation Links
รายงานความเสี่ยง
ติดตาม/เฝ้าระวังการเกิดความเสี่ยง
วันนี้มีรายงานความเสี่ยงใหม่
0
เรื่อง
ความเสี่ยง รอยืนยัน 268 เรื่อง
ยืนยันแล้วเป็นความเสี่ยง/ รอแก้ไข 1362 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/ หน่วยงานหลัก 102 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง 92 เรื่อง
เฝ้าระวังความเสี่ยงรุนแรง
ความเสี่ยงระดับ E,F 170 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ G,H,I 83 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ 3,4,5 117 เรื่อง

Login เข้าสู่ระบบ HRMS
Login
 
 
 
 
Webboard : เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องที่เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยง ภายใน รพ.